USTAWA W SPRAWIE USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (LSSI)

GRUPA BELLA AURORA, w skład której wchodzi spółka BELLA AURORA LABS, S.A., odpowiedzialna za witrynę internetową, zwana dalej ADMINISTRATOREM, udostępnia niniejszy dokument użytkownikom, aby spełnić w ten sposób obowiązki określone w hiszpańskiej Ustawie nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE) (Dz. U. (BOE) nr 166), a także w celu poinformowania wszystkich użytkowników witryny internetowej o warunkach korzystania.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny internetowej, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

GRUPA BELLA AURORA zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawiać się na witrynie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania lub informowania użytkowników o ich wprowadzeniu, przy czym uznaje się publikację na witrynie internetowej BELLA AURORA LABS, S.A. za wystarczającą w tym zakresie.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa domeny: https://bella-aurora.com/pl-pl/

Nazwa handlowa: BELLA AURORA

 

Nazwa firmy: BELLA AURORA LABS, S.A.

Numer identyfikacji podatkowej (NIF): A58303462

Siedziba statutowa: C/Luís Martínez 21, 39005 SANTANDER

Telefon: 942627330

Adres do korespondencji: Colonia Güell – Ed. Filatures, 4º pl 08690 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Telefon: 934781112

e-mail: [email protected]

Firma wpisana do Rejestru (Handlowego/Publicznego): Barcelona, tom 8275, księga 7258, sekcja 2, arkusz 111, strona 94939, wpis 1.

 

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Witryna internetowa, w tym m. in. jej oprogramowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logotypy, tekst i/lub obrazy, są własnością ADMINISTRATORA lub, jeśli ma to zastosowanie, posiada on uprawnienie lub wyraźne upoważnienie do korzystania z nich uzyskane od autorów. Cała zawartość witryny internetowej jest należycie chroniona przepisami prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych.

Niezależnie od celów, do których zostałaby przeznaczona, całkowite lub częściowe powielanie, korzystanie, wykorzystywanie, dystrybucja i wprowadzanie jej do obrotu wymaga w każdym przypadku uprzedniego pisemnego upoważnienia ADMINISTRATORA. Jakiekolwiek nieautoryzowane uprzednio użycie uznaje się za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logotypy, teksty i/lub obrazy nienależące do ADMINISTRATORA, które mogą pojawić się na witrynie internetowej, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy sami ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne kontrowersje, które mogą powstać z ich powodu. ADMINISTRATOR wyraźnie dopuszcza, by strony trzecie mogły przekierowywać użytkowników bezpośrednio do określonych treści witryny internetowej, a w każdym przypadku przekierowywać ich na główną stronę witryny internetowej https://bella-aurora.com/pl-pl/.

ADMINISTRATOR uznaje na rzecz odpowiednich właścicieli odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a sama wzmianka o nich lub ich pojawienie się na witrynie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności w stosunku do nich, ani nie oznacza wsparcia, sponsorowania czy rekomendacji ze strony ADMINISTRATORA.

Aby wnieść wszelkiego rodzaju uwagi dotyczące możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także jakichkolwiek treści witryny internetowej, należy napisać na adres: [email protected].

3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ADMINISTRATOR jest zwolniony z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z informacji publikowanych na jego witrynie internetowej, jeśli te informacje zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez stronę trzecią.

Korzystanie z plików cookie

Witryna internetowa może wykorzystywać techniczne pliki cookie (małe pliki informacyjne wysyłane przez serwer do komputera osoby uzyskującej dostęp do witryny) w celu wykonywania pewnych działań, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania witryny. Wykorzystywane pliki cookie mają w każdym przypadku charakter tymczasowy, służą wyłącznie do usprawnienia przeglądania witryny i są usuwane po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku te pliki cookie same w sobie nie udostępniają danych osobowych i nie są wykorzystywane do ich gromadzenia.

Wykorzystywanie plików cookie umożliwia również rozpoznanie przez serwer, na którym znajduje się witryna internetowa, przeglądarki używanej przez użytkownika w celu ułatwienia przeglądania, umożliwiając np. dostęp użytkownikom, którzy wcześniej zarejestrowali się w obszarach, usługach, promocjach lub konkursach zarezerwowanych wyłącznie dla nich bez konieczności ponownej rejestracji przy każdej wizycie. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do pomiarów odsłon, parametrów ruchu, kontroli postępu i liczby wejść itp. W takich przypadkach pliki cookie są z technicznego punktu widzenia zbędne, ale ich używanie jest korzystne dla użytkownika. Witryna internetowa nie instaluje zbędnych plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby otrzymywać ostrzeżenia o plikach cookie i uniemożliwić ich instalację na swoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji przeglądarki.


Polityka linków

Użytkownik może zostać przekierowany z witryny internetowej do treści ze stron internetowych stron trzecich. Ponieważ ADMINISTRATOR nie zawsze może kontrolować treści zamieszczane przez strony trzecie na swoich witrynach internetowych, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za takie treści. Przystąpi on jednak do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogłyby naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, zasady moralności lub porządku publicznego, niezwłocznie usuwając przekierowania na stronę internetową o takiej zawartości i informując właściwe organy o takich treściach.

ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane m.in. na forach, czatach, blogach, w komentarzach, mediach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim niezależne publikowanie treści na witrynie internetowej ADMINISTRATORA. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 hiszpańskiej ustawy w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE) ADMINISTRATOR pozostaje do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i organów bezpieczeństwa, z zapewnieniem aktywnej współpracy przy usuwaniu lub, w stosownych przypadkach, blokowaniu wszystkich treści, które mogą naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa stron trzecich lub zasady moralności i porządku publicznego lub mieć na nie wpływ. W przypadku gdy użytkownik uzna, że na witrynie internetowej znajdują się treści, które mogą należeć do takich kategorii, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora witryny internetowej.

Witryna internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. Prawidłowe działanie witryny może być w zasadzie zapewnione przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. ADMINISTRATOR nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych, wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków czy podobnych okoliczności uniemożliwiających dostęp do witryny internetowej.

Adresy IP

Serwery witryny internetowej będą mogły automatycznie wykrywać adres IP i nazwę domeny, z której korzysta użytkownik. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w należycie utrzymywanym pliku dziennika serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania jedynie pomiarów statystycznych pozwalających poznać liczbę odsłon witryny, liczbę odwiedzin na serwerach WWW, kolejność odwiedzin, punkt dostępu itp.

4. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

W przypadku sporu lub konfliktu w interpretacji warunków zawartych w tekstach o znaczeniu prawnym, a także wszelkich pytań związanych z usługami tej witryny internetowej, prawem właściwym będzie prawo hiszpańskie.