Dostawa

Firma Bella Aurora, zwana dalej SPRZEDAWCĄ, nie wysyła zamówień, dopóki nie zweryfikuje, że płatność została dokonana prawidłowo.

Dostawa towarów będzie realizowana za pośrednictwem różnych firm spedycyjnych, w zależności od miejsca przeznaczenia dowolnie wskazanego przez UŻYTKOWNIKA dokonującego zakupu w witrynie internetowej bella-aurora.com.

Daty lub terminy dostaw należy rozumieć jako orientacyjne, a wszelkie opóźnienia nie stanowią rażącego naruszenia umowy. W przypadku gdy SPRZEDAWCA nie zrealizuje dostawy towaru po upływie 20 dni od uzgodnionego terminu dostawy, klient będzie miał prawo do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty bez żadnych kosztów, przy czym SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Czas dostawy różni się w zależności od kraju docelowego:

-        Hiszpania (Półwysep Iberyjski i Baleary) i Portugalia: 2–3 dni robocze

-        Reszta Europy*: 6–7 dni roboczych.

Termin ten będzie obowiązywał w przypadku potwierdzenia dostępności towaru i weryfikacji pełnej płatności za zamówienie.

Wszystkie zamówienia są realizowane i wysyłane w dni robocze na terenie Hiszpanii (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt). Realizacja zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę rozpocznie się dopiero w poniedziałek.

Na czas dostawy mogą mieć wpływ święta w Barcelonie (lokalizacja centrum logistycznego i wysyłki towarów). W największym stopniu dotyczy to okresu Wielkanocy i Bożego Narodzenia (to drugie święto zbiega się w czasie z 2-tygodniową inwentaryzacją i zamknięciem magazynu).

SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli dostawa produktu lub usługi nie nastąpi, ponieważ dane podane przez UŻYTKOWNIKA są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne.

Dostawę uważa się za dokonaną z chwilą, gdy firma spedycyjna przekazała produkty UŻYTKOWNIKOWI, a UŻYTKOWNIK lub jego przedstawiciel podpisali dokument odbioru dostawy.

Obowiązkiem UŻYTKOWNIKA jest sprawdzenie produktów przy odbiorze i zgłoszenie wszelkich uzasadnionych zastrzeżeń i reklamacji w dokumencie odbioru dostawy.
W przypadku gdy umowa nie wiąże się z fizyczną dostawą jakiegokolwiek produktu, lecz z bezpośrednim pobraniem go z witryny internetowej, SPRZEDAWCA uprzednio poinformuje UŻYTKOWNIKA o procedurze, jaką należy przeprowadzić w celu pobrania tego produktu.

* Reszta Europy: Belgia, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Dania, Irlandia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Republika Czeska, Węgry, Polska, Finlandia, Francja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Chorwacja i Grecja.

Nie będą realizowane dostawy z doręczeniem na Wyspy Kanaryjskie, do Andory, na Maderę, Azory, Maltę, do krajów EFTA, a także do Ceuty i Melilli.

9. KOSZTY TRANSPORTU

Koszty dostawy zostaną naliczone na etapie zakupu po potwierdzeniu przez UŻYTKOWNIKA kraju, do którego zamówienie ma zostać wysłane.

Naliczane opłaty transportowe są następujące:

Dostawy na terenie Hiszpanii (Półwysep Iberyjski i Baleary) i Portugalii:

Zamówienia o wartości < 19,99 €

3,95 €

Zamówienia o wartości < 20 €

Bezpłatna dostawa

Dostawy w pozostałej części Europy*:

Zamówienia o wartości < 29,99 €

9,95 €

Zamówienia o wartości od 30 € do 99,9 €

7,95 €

Zamówienia o wartości < 100 €

Bezpłatna dostawa

 

* Reszta Europy: Belgia, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Dania, Irlandia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Republika Czeska, Węgry, Polska, Finlandia, Francja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Chorwacja i Grecja.

Nie będą realizowane dostawy z doręczeniem na Wyspy Kanaryjskie, do Andory, na Maderę, Azory, Maltę, do krajów EFTA, a także do Ceuty i Melilli.